Rośliny jednoliścienne i okrytozalążkowe

Rośliny jednoliścienne

Pszenica, palmy, szparag, szafran, storczyk i pokrewne, mają wszystkie zarodek jednoliścienny i tworzą grupę roślin jednoliściennych. Z pomiędzy nich jedne mają okwiat okazały, już promienisty (liliowate i kosaćcowate z pokrewnymi), już grzbiecisty (storczykowate i pokrewne), inne niepozorny (sity i palmy), inne wreszcie jak trawy i im pokrewne nie mają żadnego, albo łuseczkowaty. Ich liście mają zwykle nerwy podłużne, równoległe, nie rozgałęzione, często poprzecznymi, ale także równoległymi względem siebie, połączone, tak że siatka ich nerwów składa się z oczek prostokątnych. Ich kwiaty są zazwyczaj trójczłonkowe.

Rośliny okrytozalążkowe

Rośliny jedno i dwuliścienne mają to wspólnego, że w ich nasienia: znajduje się zawsze zarodek, że to nasienie tworzy się z zalążków, które są okryte, bo stoją na kraju owocolistków zrosłych brzegiem w słupek; są więc razem okrytozalążkowymi.