Marchew i barszcz cz. 3

Przez to, że kwiaty skrajne baldachu są grzbieciste i mają skrajny płatek większy od innych, cały baldach staje się większy i widoczniejszy dla owadów, które przychodzą zapylać jego kwiaty. Bardzo pospolicie w samym środku baldacha jeden jedyny kwiatek ma koronę purpurową. Jak owad siedzący na kraju go spostrzeże i zmierza do niego, to przelatuje po wielu innych kwiatach i zapyla je.

Po przekwitnięciu szypułki baldacha zsychają się, kurczą i zakrzywiają (lo środka tak, że baldach staje się z płaskiego na kształt gniazdka zagłębiony. Stąd i nazwa ludowa rośliny.

W każdym kwiatku korona z pręcikami więdnie i opada, a słupek 2 dnem kwiatowym, z którym jest zrośnięty, przeobraża się na rozłupnię pękającą podłużnie na dwie rozłupki. Obie przystają płasko do siebie, a na stronie zewnętrznej mają pięć wypukłości w równych odstępach rozrzuconych jak południki na owocu biegnących, czyli żeber, te żebra są na kraju cierniste. W przestrzeni między nimi, czyli w dolinach znajdują się u marchwi cztery żeberka, które są daleko silniej rozwinięte jak żebra i cierniste. Rozłupki po dojrzeniu odstają od siebie i wiszą szczytem na widełkach, które się składają z tak zwanej podsady i odnóg jak to widać na owocach kopru.