Wierzba, brzoza i dąb cz. 8

Kora dębu zawiera dużo, bo do 15% garbniku i dlatego odzierają ją na dębnik, używany do garbowania skór. Ścisłego drewna używa się szczególniej często na podkłady i do podwodnych budowli, bo w wodzie nic się nie psuje, owszem twardnieje, żołędzie dają dobrą parę dla trzody chlewnej. W dębie korkowym, tworzącym rozległe dąbrowy w Hiszpanii i Algierze , kora zewnętrzna Jest gąbczasta, sprężysta i używa się jej na korki.

Wierzba, brzoza, dąb i pokrewne mają kwiaty bez okwiatu, łub z okwiatem zielnym, zebrane w kotki i tworzą rodzinę kotkowych.

Do kotkowych należy większość naszych drzew krajowych, prócz wymienionych np. olsza, buk, leszczyna, grab, a także kasztan słodki z jadalnymi owocami.

Wszystkie te rośliny, chociaż mają różny pokrój, mają jednak coś wspólnego tak, że je nazywamy drzewami. Charakterystycznym jest to dla nieb, że rosną na grubość, że pień grubszy jest od konarów, konary od gałęzi, gałęzie od gałązek.