Palmy

Palmy mają w zarodku podobnie jak trawy jeden liścień: są jednoliścienne.

Palm jest do tysiąca; z tego trochę więcej niż połowa przypada na Amerykę, reszta na Świat stary. Rosną na szerokim pasie z obu stron równika, w klimacie ciepłym i wilgotnym. Im dalej od równika, tym ich jest mniej. Dwie najbardziej bogate w palmy okolice świata są dorzecze Amazonki i południowy archipelag Azjatycki, gdzie ich jest do 200 różnych. Ponieważ mają pokrój bardzo różny od zwykłych gałęzistych drzew, przeto nadają całej okolicy, gdzie rosną, wybitny charakter. Są to rośliny tak pożyteczne, że tam, gdzie rosną obficie, mogłyby służyć na wyłączne potrzeby roślinne człowieka i na wyżywienie go.

Prócz wspomnianych już wyżej pożytków, dają jeszcze inne. Pąk wierzchołkowy palm daje niekiedy na surowo a zwykle po ugotowaniu wyborną jarzynę. To co w opisach podróży nazywają morską kapustą, to jest właśnie takim pączkiem. Są dalej palmy, które w ogonkach liściowych mają bardzo grube, czarne włókna, te służą do robienia szczotek, którymi zamiatają ulice w wielkich miastach. Jedne „Piassaba” zwane, przywożą z Brazylii z palmy Attcilea Mart., drugie mianowane „Kittul , pochodzą z Azji z Carnota. Są też i woskodajne palmy. Tak jak u nas liście kapusty czy żyta są pokryte szadzią, która nie jest niczym innym, tylko woskiem, ale w cieniuteńkiej warstewce, tak są palmy, których kłodziny lub liście są pokryte woskiem i to w ludkach na kilka milimetrów grubych, białych, z żółto zielonawym odcieniem. Do Europy przywożą około 2milionówwosku, wyrwanego przez palmę rosnącą w Brazylii, a nadaną na cześć znakomitego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika Kopernika. Jest to drzewo do 30 m. wysokie, do 3 m grube, ma liście dłoniasto wachlarzowe, a za owoc  fioletowe jagody wielkości orzecha laskowego. Daje różne pożytki prócz wosku, podobnie jak palmira.

Nareszcie są palmy odmiennego pokroju, bo ich pień jest nieraz tylko ha 1 cm gruby a za to do 100 m. i więcej długi. Cały jest ulistniony, liście są pierzasto złożone, stoją bardzo daleko jedne od drugich, a ich ogonek wydłuża się w jeden was zadzierżysty, pokryty kolcami. Z pomocą tych kolistych wąsów, palmy te choć tak długie, pną się w gąszczu puszcz zwrotnicowych, szczególniej w południowej Azji, gdzie ich jest kilkadziesiąt gatunków z rodzaju zwanego Calamus. To co się używa na laski i trzepaczki pod nazwą „hiszpańskiej trzciny” i na wyplatanie krzeseł, to są właśnie wszystko łodygi różnych gatunków palm trzcinowych.

Na przecięciu poprzecznym pnia palmowego nie widać pierzeni, tylko po za korą widać wiązki, drobne ale gęsto stojące ku obwodowi, u grubsze i z rzadka rozmieszczone ku środkowi.