Bania cz. 3

W kwiatach słupkowych dyni, patrząc w środek kwiatu widać, podobnie jak u gruszki, tylko szyjki, zalążni wcale nie widać. U gruszki widać pięć osobnych szyjek, tu jest jedna bardzo gruba szyjka, rozdzielająca się na trzy znamiona; oczywiście słupek składa się z trzech owocolistków.

Zalążnia znajduje się poniżej kielicha i korony. Podobnie jak u gruszki, tak i tu osadnik kwiatowy jest słoikowaty. Na dnie tego słoika stoją tu trzy owocolistki, tworzące zalążnię, kiedy u gruszki jest ich pięć, ale tam boki słoika czyli wklęsłego osadnika są zrośnięte w części z zalążnia, tu zaś są w całości z bokami zalążni zrośnięte i tworzą jedną sterczącą pod koroną. Nie można wcale odróżnić granicy między zalążnia stojącą w środku słoikowatego osadnika i między jego bokami.

Dopiero w górze kwiatu słupek i słoikowaty osadnik oddzielają się od siebie. Zalążnia przedłuża się w szyjkę zakończoną trzema znamionami, a na kraju osadnika stoi kielich i korona. Zalążnia słupka stoi więc poniżej i kielicha i korony; to się mówi krótko tak: słupek jest dolny, albo inaczej kwiat jest górny, albo inaczej jeszcze nadzalążniowy.