Jeżyna, malina i poziomka cz. 2

Liść taki ma trzy i wręby jest trójwrębny, listeczki liścia złożonego są dwuwrębne. Jeżeli liść albo listeczki liścia złożonego są nacięte nie płytko, jeżeli te nacięcia dochodzą prawie do połowy głębokości liścia (trochę mniej, lub trochę więcej), to tworzą klapy albo łaty  a liść czy listek jest klapowy, stosownie zaś do ich ilości liść jest trójklapowy. Jeżeli zaś nacięcia zachodzą bardzo głęboko, jeżeli sięgają aż prawie do nasady liścia, to tworzą wycinki albo działy i liść jest dwu lub trójdzielny, byłby wielo-dzielny, gdyby tych działów było więcej.

W taki sposób opisuje się krótko liście. Tylko trzeba zawsze dodać, czy te wręby, klapy i działy są ułożone tak jak listeczki w liściach złożonych i pierzastych róży lub dolnych jeżyny to jest, że stoją po bokach jednej części, czy też jak tu, rozchodzą się z jednego punktu, jak palce u dłoni i stąd są dłoniaste.

To wiedząc można tak najkrócej opisać liście jeżyny. Dolne są nieparzysto pierzaste, pięcio-listkowe. Wyższe takież ale trójlistkowe o listeczku nie parzystym zawsze całym, a bocznych rozmaicie dłoniasto wcinanych, np. dwuwrębnych o części górnej zawsze większej od dolnej. Jeszcze wyższe są pojedyncze, z tych tylko najwyższe całe, inne już dłoniasto trójwrębne, już trójklapowe, już trójdzielne o części środkowej zawsze większej od dwu bocznych.