Jasnota i pokrewne cz. 2

Taka korona z rurki i z warg złożona nazywa się wargową. Do wnętrza rurki koronowej przyrośnięte są cztery pręciki, kryjące się w górnej wardze korony; ich pylniki są czarne a nitki nierówne, dwie są dłuższe, a dwie krótsze. Wyraża się to zwięźle tak pręciki są dwusilne. Słupek ma zalążnię jakby dwiema poprzecznymi bruzdami na cztery części wypukłe podzieloną, szyjkę długą, która również jak pręciki ukrywa się pod sklepieniem górnej wargi i kończy się dwudzielnym znamieniem. W zalążni każdego z dwu owocolistków, z których się słupek składa, są dwa zalążki, razem wszystkich cztery, a po przekwitnięciu kwiatu, opadnięciu korony, pręcików i szyjki słupka, zalążnia zamienia się w ten sposób na owoc, że pęka na cztery części, które się od siebie oddzielają. Nazywamy taką zalążnię, która po dojrzeniu rozpada się, czy na cztery jak tu, czy na mniej lub więcej osobnych części, rozłup nią, a każdą cząstkę taką z jednym nasionkiem w środku nazywamy rozłupką.

Rozłupki są gładkie, zielonawo brunatne, z boków trójkanciaste, z góry skośnie ścięte. Nasiona martwej pokrzywy kiełkują zaraz po dojrzeniu, a powstałe stąd roślinki kwitną nieraz jeszcze w tym samym roku późną jesienią.