Groch i pokrewne cz. 3

Pręciki i słupek są całkiem ukryte w łódce, chcąc je zobaczyć, trzeba oberwać kielich i płatki. Widać, że nie biegną prosto, ale że się zaginają w górę, tak że się właśnie dlatego ukrywają w łódce, która jest ku górze zakrzywiona. Pręcików jest 10, z tych jeden, ku żagielkowi zwrócony, górny, jest końcem nitki do osadnika przyrośnięty innych jest zrosłych nitkami na znacznej długości w rynnę, która otacza zalaznię słupka. Mówi się to krótko tak: pręciki grochu są dwu wiązkowe. Słupek jest kolankowato załamany. Załążnia jego jest ukryta w rynnie pręcików a szyjka zwraca się ku górze i kończy pod wierzchołkiem brodato. Słupek jest złożony z jednego owocolistka. Po okwitnięciu opada korona i pręciki, pozostaje kielich. Załążnia się powiększa, szyjka zaś więdnie i marnieje. Jak załążnia dojrzeje to zamienia się na owoc obły, zielony, który pęka na dwie łupiny i dlatego, chociaż jest jednym owocolistkiem jak w piwonii, nie nazywa się mieszkiem, ale strąkiem. Nasiona grochu są bezbielmowe, maja dwa grube mięsiste liścienie.