Bania cz. 2

Dlaczego dynia ma niektóre liście tak na wąsy zmienione, tego nie wiemy zupełnie, tak samo jak nie wiemy, dlaczego dynia ma inne liście płaskie i kilkoklapowe. Ale to Widzimy, że dla dyni jest to bardzo pożyteczne, bo tym sposobem może się wąsami czepiać czy płotu, czy chrustu, czy innego ziela, czy jakiejkolwiek innej rzeczy, koło której rośnie, i piąć się za pomocą tych wąsów, rozkładając tym sposobem na słońcu swoje liście, co jćj jest do żywienia się z powietrza jak każdej roślinie potrzebne.

Kwiaty ma dynia wielkie, okazałe, o koronie żółto pomarańczowej, zrosłoplatkowej, dzwonkowatej, o kraju pięcio wrębnym. Kielich jest też zrosło-działkowy, pięciowrębny. Wewnątrz korony widać w jednych kwiatach tylko pręciki, w innych tylko słupki. Jedne kwiaty są pręcikowe, drugie słupkowe. Linne nazywał takie rośliny jak dynia, które mają dwojakie kwiaty, jedne pręcikowe a drugie słupkowe, roślinami jednopiennymi, dlatego, że pręciki i słupki są na tej samej roślinie, choć w osobnych kwiatach.