Bania cz. 6

Dynia, ogórek, melon, arbuz czyli kawon są to wszystko rośliny pochodzące ze Wschodu i u nas dla jagód jadalnych uprawiane. Wszystkie mają kielich i koronę pięcioczłonkowe, pięć pręcików zazwyczaj trój wiązkowych, o pylnikach w N skrzywionych, słupek dolny z trzech owocolistków złożony, szyjkę jedną, trzy znamiona, owocem jagodę, nasiona bezbielmowe, i tworzą dla tych cech rodzinę ogórkowatych.

Do ogórkowatych należy wiele roślin rosnących w ciepłych krajach, jedne są jadalne, inne w innych celach uprawiane. Tykwa pochodzi z Indii Wschodnich; w ciepłych okolicach ziemi, np. już we Włoszech, wszędzie jest uprawiana. Ma owoce różnych postaci, już to okrągławe jak w dyni, już ku górze zwężone w szyjkę, już pałkowate, a zawsze skóra tych jagód jest bardzo tęga, tak że jak z niedojrzałych owoców część odjąć i wyskrobać z reszty mięso i nasiona a wysuszyć, to się robi z nich stosownie do postaci, jaką miały, misy, flaszki, różne inne naczynia, tak tęgie i nieprzesiąkliwe, iż można w nich trzymać różne płyny. Już we Włoszech wiele takich tykw używają na flaszki, szczególniej w drogę, bo  się nie tak łatwo tłuką jak szklane.