Jasnota i pokrewne cz. 3

Prócz tego roślina rozmnaża się jeszcze w inny sposób. Z kątów bowiem dolnych liści wychodzą często rozłogi podobne i podobnie zachowujące się jak u poziomki, a w starych kilkoletnich okazach tworzą się często podziemne kłącza, które rozgałęziają się i tworzą nadziemne pędy. Nic więc dziwnego, że roślina ta jest bardzo pospolita.

Bardzo podobną do jasnoty białej jest jasnota plamista  mająca liście często biało plamiste a kwiaty światło purpurowe.

Jasnota purpurowa różni się od poprzedniej rurką korony prostą a nie esowatą. Nareszcie jasnota mała odróżnia się od wszystkich na pierwszy rzut oka liśćmi okrągło nerkowatymi. Rodzaj jasnoty tworzy z wieloma innymi, jak macierzanka mięta rodzinę wargowych. Niektóre z tych roślin, np. szałwia mają tylko dwa pręciki. Kwiat jasnoty jest grzbiecisty podobnie jak grochu, ale tamten ma koronę wolno płatkową, tu płatki są od dołu w rurkę zrosłe. W grochu listki składające koronę są nierówne i tu także. W jasnocie dwa zrastają się w górną wargę a trzy (dwa ząbki i środkowa klapka) w dolną. Lak ma także nierówne pręciki, ale tam są one czterosilne, tu dwusilne.