Ślaz i bawełna cz. 2

Płatki są zrosłe z rurką osadzoną na dnie kwiatowym, poniżej nasady słupka, otaczającą jego zalążnię, zwężającą się powyżej zalążni i rozdzielającą, się wreszczcie na pojedyncze nitki, na których stoją pylniki. Oczywiście cała ta rura jest zrosła z nitek pręcików, których jest do 55. Słupek ma zalążnię krążkowatą, ukrytą w rozdęciu rury pręcikowej, przechodzącą w szyjkę prostą, sztywną, ukrytą także wśród rury pręcikowej i wybiegającą w 9 – 12 fioletowych znamion. Ile-jest znamion, z tylu owocolistków zrośnięty jest słupek, a jak kwiat zostanie zapylony, pręciki z koroną więdną i odpadają, kielich z kieliszkiem, jako trwałe, rozrastają się i otaczają zalążnię, która zamienia się na rozłupnię, bo rozpada się podłużnie na 9 – 12 części nerkowatych, siatkowato pomarszczonych. Taki owoc, który rozłupuje się na pojedyncze części, nazywamy rozłup nią, a pojedyncze jego cząstki rozłupkami. Rozłupki zawierają zarodek dwuliścienny z liścieniami zwiniętymi tutkowato obok niebogatego bielma.

Z lnu nitki pręcików były tylko nasadami z sobą zrosi e, tu są prawie na całej swój długości zrosłe i otaczają ukryty w ich rurze słupek.

U lnu pręciki były tylko między sobą zrosłe, tu są w nasadzie zrośnięte z płatkami korony.