Lak cz. 2

Pręcików jest sześć, dwa nadlegle torbiastym działkom są krótsze, cztery bliżej środka stojące na wprost wewnętrznych działek są dłuższe. Jest ich zatem razem 6 nierównych, cztery dłuższe, dwa krótsze, to się mówi krótko są czterosilne. Pręciki krótsze są w nasadzie otoczone małymi ciemnozielonymi jamkami, z których się sączy ciecz słodkawa, są to miodniki kwiatu. Pszczoły przylatujące właśnie po ten miód do kwiatów laku zapylają je. Ze stożkowatego osadnika kwiatowego wznosi się w górę prosta, długa, prawie obła zalążnia słupka, wybiegająca w jedną krótką szyjkę, rozdzieloną na szczycie na dwa zrazy, znamiona. Zalążnia składa się z dwu komór rozdzielonych podłużną przegrodą, oczywiście słupek zrośnięty jest tu z dwu owocolistków. Po obu stronach przegrody, stoją zalążki.

Jak kwiat został zapylony, zaczyna przekwitać. Naprzód opadają jeszcze zielone działki kielicha, potem więdną i usychają płatki, następnie opadają i pręciki, tak że na szypułce kwiatowej pozostaje tylko zapylony słupek. Tak jak we lnie tylko jego zalążnia powiększa się i rozrasta, szyjka i znamiona trochę się zsychają, zresztą nie odmieniają się wcale.